Teksten kunnen worden aangeleverd in een Word file.
Afbeeldingen of foto’s mogen in jpg, png, pdf of gif aangeleverd worden en moeten steeds een bruikbare resolutie hebben, nl. minstens 300 Dotch Per Inch – DPI).

Het aanleveren kan via mail of via de pagina prijsaanvraag waar ook een bestand kan worden opgeladen.